Tedarikçi Yönetimi

Promena’nın satın alma ve tedarik çözümleri platformundaki Tedarikçi Yönetimi modülüyle, dinamik ve bütünsel bir yaklaşımı hayata geçirin. Tedarikçi ana veri yönetimi, performans yönetimi ve risk yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırın.

Promena Tedarikçi
Yönetimi Modülü
Nasıl Çalışır?

Promena Tedarikçi Yönetimi modülü, tedarikçilerin ana verilerini, performansını ve riskini yönetmeyi tek bir modüle bağlıyor. Bu modül sayesinde müşteriler tedarikçilerinin belgelerini, bir süreçle ilgili performanslarını ve yıllık denetim kurgularını gerçekleştirebiliyor.

ESG Değerlendirme

Bugünün dinamik iş dünyasında, sürdürülebilir uygulamalar artık sadece bir trend değil, bir zorunluluktur. Tedarikçi Yönetimi Modülümüz, tedarik süreçlerinin her aşamasında Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) kapsamlarını entegre ederek tüm süreci geleneksel tedarikçi yönetiminin ötesine taşır. Bu sayede, tüm tedarik süreçleriniz sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın yanı sıra olumlu bir toplumsal etki yaratmanıza da olanak tanır.

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Puan Kartları: Tedarikçileri, sürdürülebilirlik girişimleri ve performans ölçütleri temelinde değerlendirin. Özelleştirilebilir puan kartlarımız, ÇSY mükemmelliğine bağlı tedarikçilerle iş birliklerini önceliklendirmenizi sağlar.

Tedarikçi Yönetimi Öne Çıkan Özellikler

Tedarikçi kendi kayıt süreciyle kolay ve hızlı tedarikçi devreye alma süreci
Farklı iş fırsatlarını belirleyebilmek amacıyla adına tedarikçi sınıflandırma yönetimi
Finansal belgeler, sertifikalar, patentler ya da lisansların toplanmasıyla desteklenen tedarikçi ana veri yönetimi
Tedarikçi Performans Yönetimi
Tedarikçi performansını gözlemleme ve kapsamlı değerlendirme özelliği
Risk faktörlerinin belirlenmesi, modellenmesi ve takibi
Farklı işbirliği modelleri için tedarikçilere görev atama ve birlikte planlama özelliği
Tedarikçi Yönetimi Öne Çıkan Özellikler
Tek Tedarikçi Havuzu
Tedarikçi Kendi Kayıt Süreci
Özelleştirebilir Formlar ve Anketler
360° Görünürlük

Ürün Tanıtım Dökümanı