TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ KURUN

Bir şirketin üretim aşamalarından, hizmet alımlarına ve hatta ofis ihtiyaçlarına kadar birçok konuda, yüzlerce tedarikçiyle etkileşim halinde olması gerekmektedir. Bu tedarikçilerin bir bölümü ile operasyonel olarak çalışılırken, özellikle ana iş kollarına etki eden tedarikçi firmalar ile stratejik ve sürdürülebilir ilişkiler kurulmalıdır. Bu doğrultuda, satın alma bölümleri, diğer bölümlerle koordine bir şekilde, çalıştıkları kategori bazlı tedarikçi ağını kuvvetlendirmelidir. Tedarikçi firmalarla ilgili bilgilerin ve belgelerin güncel olması da önem arz eden başka bir noktadır. Mevcut tedarikçilerin yanı sıra, şirketlerin yeni potansiyel tedarikçilere de ulaşabilmesi ve bu firmaları değerlendirme ve devreye alma aşamalarını içeren verimli bir sürecin işletilmesi önemlidir.


Promena Tedarikçi İlişkileri Yönetimi modülü sayesinde, çalıştığınız tedarikçi firmaları alım kategorilerine göre düzenleyebilir, talep ettiğiniz bilgilere ve belgelere özelleştirilebilen soru-cevap formları aracılığıyla ulaşabilir, tedarikçilerinizi durumlarına göre sınıflandırarak sistem üzerinde yönetebilirsiniz. Ayrıca, şirketiniz için tedarikçi olma kriterlerini, sistem üzerinde oluşturacağınız formlar ve süreçler yardımıyla sisteme taşıyabilir ve potansiyel tedarikçiler için online bir başvuru süreci başlatabilirsiniz.


Promena Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, Harcama Analizi, Teklif Toplama ve e-ihale modülleriyle bir arada çalışarak, bütünleşik ve kuvvetli bir satın alma platformuna sahip olmanızı sağlar.

NE SAĞLIYORUZ?

TEDARİKÇİ KAYIT SÜRECİ

• Şirkete Özel Süreç Tasarımı
• Tedarikçi Tarafından Yürütülen Kayıt Süreci
• Excel'den Aktarma Yoluyla Tedarikçi Tanımlama
• Bilgi ve Belge Toplanması
• Detaylı Soru Formları
• Hatırlatıcılar ve Bildirimler

TEDARİKÇİ HAVUZU YÖNETİMİ

• Tedarikçilerin Sınıflandırılması
• Teklif ve e-İhale Süreçlerine Katılım
• Detaylı Arama Filtreleri
• Tedarikçi Kullanıcı Yönetimi
• Tedarikçiye Özel Portal
• Hatırlatıcılar ve Bildirimler
• Detaylı Raporlama ve Analiz

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

• Detaylı Soru Formları
• Süreç Bazlı Bilgi Toplama
• Satın Alma Kategorisi Bazlı Bilgi Toplama
• Skorlamalı Form Yapısı
• ERP Entegrasyonu
• Hatırlatıcılar ve Bildirimler
• Detaylı Raporlama ve Analiz