TEKLİF TOPLAMA / E-İHALE

OPERASYONEL & STRATEJİK SATIN ALMA

Şirketlerin satın alma faaliyetlerinde en önemli konulardan biri, teklif toplama ve pazarlık süreçleridir. Bu süreçlerin etkili ve düzenli yürütülmesi ile günlük alımlarda operasyonel verimlilik artarken, stratejik alım konularında şirketin maliyetlerinde ciddi iyileşmeler sağlanabilir.


Geleneksel satın alma yöntemlerini kullanan şirketlerde, teklif toplama ve ihale süreçleri genellikle e-posta ve telefon aracılığıyla ya da yüz yüze görüşme yoluyla yürütülüyor. Bu yöntemlerin pratik ve verimli olduğu düşünülse de, toplanan fiyatların bir araya getirilmesi, karşılaştırma tablolarının hazırlanması, iç sistemlere veri girişlerin yapılması gibi işlemler, hatalara açık olmasının yanında sürecin uzamasına da sebep olur. Ayrıca geleneksel yöntemlerle yürütülen satın alma faaliyetlerinde, harcama analizi yapılması, tedarikçilerin performanslarının takip edilmesi, satın alma stratejilerinin belirlenmesi gibi önemli konular açıkta kalmaktadır.


Promena e-Teklif & e-İhale modülü ile bir şirketin tüm satın alma süreçleri elektronik ortama aktarılabilir. Promena’nın şirket içi sistemlerle de entegre olabilen yapısıyla, şirketin tüm satın alma faaliyetleri tek bir sistem üzerinden takip edilebilir hale gelmektedir.

      • Promena e-Teklif Modülü ile tedarikçilerden bilgi ve teklif toplama süreçleri sistem üzerinde en verimli şekilde yürütülür.
      • Promena e-İhale Modülü ile uygun konularda e-ihale düzenlenerek, tedarikçilerin eş zamanlı olarak rekabet etmeleri sağlanır.

NE SAĞLIYORUZ?

RFI - Bilgi Toplama

• Bilgi ve Belge Toplanması
• Detaylı Anketlerin Hazırlanması
• Ağırlıklandırılmış Soru Formları
• Otomatik skorlama
• Hatırlatıcılar ve Bildirimler
• Detaylı Raporlama ve Analiz

RFQ Teklif Toplama

• Dinamik Fiyat Tabloları
• Çok Turlu Teklif Toplama
• Fiyat Dışı Kriterler
• Tedarikçi +/- Katsayıları
• Dinamik Rekabet Özelliği
• Hatırlatıcılar ve Bildirimler
• Detaylı Raporlama ve Analiz

e-İhale

• Canlı Rekabet Ortamı
• Açık Eksiltme / Artırma
• Global e-İhale Yöntemleri
• Kalem Gruplama
• Özelleştirilmiş Formulasyon
• Hatırlatıcılar ve Bildirimler
• Detaylı Raporlama ve Analiz