Stratejik Satın Alma Platformu

Promena ile tedarik zinciri yönetiminizde maliyet tasarrufu, şeffaflık, verimlilik artışı ve risk yönetimi sağlayabildiğiniz gibi aynı zamanda satınalma süreçlerinde dijital dönüşümü de başlatabilirsiniz. 

P U R C H A S E O R D E R M A N A G E M E N T C A T A L O G M A N A G E M E N T R E Q U S I T I O N M A N A G E M E N T E - P R O C U R E M E N T D E T A I L E D R E P O R T I N G A N D E V E N T L O G E - A U C T I O N S R F I & R F Q E V E N T S E - S O U R C I N G S U P P L I E R M A S T E R D A T A M A N A G E M E N T S I N G L E S U P P L I E R P O O L S U P P L I E R S E L F R E G I S T R A T I O N S U P P L I E R B A S E M A N A G E M E N T D A T A C L E A N S I N G D Y N A M I C G R A P H I C S A N D I N T E R F A C E C U S T O M I Z E D K P I S S P E N D A N A L Y S I S S İ P A R İ Ş F O R M U Y Ö N E T İ M İ K A T A L O G Y Ö N E T İ M İ T A L E P Y Ö N E T İ M İ E - S A T I N A L M A D E T A Y L I R A P O R L A R V E L O G K A Y I T L A R I E - İ H A L E Y Ö N E T İ M İ R F I & R F Q S Ü R E Ç L E R İ R F X & E - İ H A L E T E D A R İ K Ç İ A N A V E R İ Y Ö N E T İ M İ T E K İ L T E D A R İ K Ç İ H A V U Z U T E D A R İ K Ç İ K E N D İ K A Y I T S Ü R E C İ T E D A R İ K Ç İ Y Ö N E T İ M İ V E R İ T E M İ Z L E M E D İ N A M İ K G R A F İ K L E R V E A R A Y Ü Z Ö Z E L L E Ş T İ R İ L M İ Ş G Ö S T E R G E L E R H A R C A M A A N A L İ Z İ

Profesyonel Hizmetler

Promena ekibi size özel oluşturduğu çözümleriyle ve danışmanlık hizmetleriyle e-ihale modelleme ve kurgulamada destek vermeye hazır.

İhale Danışmanlığı

Promena RFx & e-İhale modülünü kullanıyorsanız ekibimiz sizlere ihale danışmanlığı sunmak için bir telefon kadar yakın. Süreç danışmanlığı, şartname veya dokümantasyon desteği, ihale modelleme ve satın almaya dair bir çok şey…

Destek

Operasyonel ve teknik destek hizmetlerimiz müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarını kolaylaştırıyor. Promena’nın kesintisiz desteği müşterilerine sağladığı katma değeri arttırıyor.

Eğitim

Devreye alma sürecinde tüm Promena müşterileri kullanmaya başlayacakları her Promena modülü için eğitim seanslarına katılırlar. Müşterilerimizin yeni kullanıcı ekleme taleplerinde ise eğitimler kişiye özel veriliyor.

Tedarikçi Devreye Alma

Satın alma dönüşümüzde tedarikçilerinizin bu dönüşüme ayak uydurabileceğinden mi endişe ediyorsunuz? Promena tedarikçi devreye alma hizmeti için bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.      

Sistem Canlıya Geçişi ve Yazılım Devreye Alma

Hızlı ve kolay canlıya geçiş hizmetleri yazılım devreye alma sürecini hızlandırıyor. Ana veri tanımlamaları, kategori haritalandırma, eğitim, dokümantasyon bu sürecin en önemli adımlarını oluşturuyor.

Entegrasyon

Şeffaf ve kesintisiz bir sisteme sahip olabilmek için müşterilerimizin ERP sistemleri ile entegre olabiliyor, entegrasyon projelerini müşteri özelinde ele alıyoruz.