Bilgi Güvenliği Politikası

1. Bilgi Güvenliğinin Amacı, Kapsamı ve Konunun Yönetim Tarafından Benimsenmesi

ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş. (ZER) kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. ZER, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ISO 27001 standardını uygulayarak kurumsal bilginin Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

ZER aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir:
 1. Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetilmesini
 2. Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi
 3. Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı
 4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarının değerlendirmeyi ve çalışmalarını gerçekleştirmeyi
 5. Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi
 6. Bu politikaya bağlı diğer alt prosedürlerin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmasını ve yayınlanmasını
ZER’in Bilgi Güvenliği Politikaları, ister tam zamanlı, ister yarı zamanlı, daimi ya da sözleşmeli olsun, ZER bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm ZER personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve ZER bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

1. Giriş

Zer Merkezi Hizmetler ve Tic. A.Ş. (“PROMENA“), alıcı şirket (“ALICI”) ile tedarikçiler (“TEDARİKÇİLER”) arasında, işletmeler arası web tabanlı ve güvenli satın alma faaliyetlerini, pazarlıklarını ve iletişimlerini içeren B2B e-satın alma platformunu (“PLATFORM”) hizmete sunmaktadır.

PLATFORM, Satıcının, mal ve hizmet tedariği veya satımı hakkında bilgi, fiyat teklifi ve detaylı fiyat teklifi talebinde bulunup bulunmamasına bağlı olan Bilgi Talep Formu (“RFI”), Fiyat Talep Formu (“RFQ”), Detaylı Fiyat Talep Formu (“RFP”) ve Açık Eksiltme / Açık Artırma e-İhale (“e-İHALE”) etkinliklerini içermektedir. ALICI, TEDARİKÇİNİN katılımı için güvenli platform üzerinden istek göndermektedir. TEDARİKÇİ sistem üzerinden gelen istek üzerine bilgi (“BİLGİ”) ya da teklif (“TEKLİF”) göndererek çevrimiçi satın alma sürecine (“SÜREÇ”) katılım sağlayabilmektedir.

ALICI ve TEDARİKÇİ aşağıdaki Hizmet Şartları ("ŞARTLAR") ile bağlı olduğunu kabul eder. Bu ŞARTLAR altında PROMENA'ya bilgi veren bütün çalışanların, ALICI ve TEDARİKÇİ'yi temsil etmek amacıyla yetkiye sahip olması gerekmektedir.

2. Hizmet Kullanımı

2.1 İki tane hizmet modeli vardır. Modeller aşağıda belirtildiği gibi birbirinden ayrılır:

(a) Talep Üzerine (On-Demand): Bu modelde PROMENA, teknolojik PLATFORM’un yanında, satın alma SÜREÇ’leri üzerine genel bilgi, SÜREÇ danışmanlığı, operasyonel SÜREÇ yönetimi, kullanıcı ve tedarikçi eğitimleri, ve teknik yardım hizmeti sağlamaktadır. ALICI, satın alma SÜREÇ yönetimini PROMENA'dan talep eder, PROMENA, SÜREÇ detaylarını analiz eder, SÜREÇ için bir yol haritası hazırlar ve ALICI ile mutabakata varır. ALICI, SÜREÇ formatı, onaylanan TEDARİKÇİLER, rekabetçi bilgiler gibi bütün yönetimsel konulara karar verir. PROMENA, SÜREÇ danışmanı olarak hareket eder. PROMENA kullanıcıları, ALICI'ların kararlarına göre PLATFORM'daki SÜRECİ hazırlar. Ek olarak, PROMENA TEDARİKÇİLER'in eğitimi, canlı SÜREÇ yönetimi, raporlama ve teknik destek olarak ek operasyonel hizmet sağlar. Bütün nihai kararlar ALICI tarafından verilecektir.

(b) Self Servis: PROMENA, teknolojik PLATFORM ve destek hizmet sağlar. PROMENA, ALICI şirket ve kullanıcı hesaplarını oluşturur. ALICI kullanıcılar, SÜREÇ detaylarına ve SÜREÇ’lerin yönetimine kendi kendilerine karar verir. PROMENA, e-mail ve telefon aramaları aracılığıyla PLATFORM kullanıcılarına teknik destek sağlayacaktır.

 

2.2 Her iki hizmet modelinde de, karar ve politikaları belirleyen ALICI’dır. PROMENA, PLATFORM sağlayıcı olarak hareket eder ve iletişimlerden, sözleşmelerden ve ALICI ve TEDARİKÇİ arasındaki işten sorumlu değildir.

2.3 Her iki hizmet modeli (ayrı ayrı ya da birlikte) ALICI'nın gereksinimlerine göre kullanılabilir. SÜREÇ’lerin devamlılığı PROMENA'nın sorumluluğunun dışındadır. SÜRECİ oluşturan ALICI, SÜREÇ’ten sorumludur. SÜREÇ’lerden kaynaklanan üçüncü tarafın tüm iddiaları için PROMENA, ALICI tarafından tazmin edilecektir.

2.4 ALICI, PROMENA'nın kurumsal web sitesindeki (http://www.promena.net) kayıt formunu doldurarak PLATFORM'a kayıt olur. ALICI, form üzerine doğru detayları yazacağını ve bu detayları güncel tutacağını taahhüt eder.

2.5 TEDARİKÇİLER, ALICI tarafından PLATFORM'da tayin edilen mallar, hizmetler ve sorular için BİLGİ ve TEKLİF sunar. ALICI SÜRECİN hüküm ve şartlarını belirler ve PLATFORM'a iştirak eden TEDARİKÇİLER bu hüküm ve şartları üstlendiklerini kabul eder.

2.6 ALICI, İHALEYİ yeniden açma, sona erdirme ya da iptal etme hakkını mahfuz tutar. Eğer herhangi bir TEDARİKÇİ TEKLİF’ini geri çekmek isterse veya SÜREÇ’ten geri çekilmek isterse TEDARİKÇİ ALICI ile iletişime geçmelidir. ALICI TEKLİF’i iptal etme ya da TEDARİKÇİYİ SÜREÇ’ten çıkartma hakkına sahiptir.

2.7 ALICI hizmet yöntemi ve kullanım sıklığına göre PLATFORM'un kullanımı için ücretlendirilecektir. Genelde, talep üzerine fiyatlandırma SÜREÇ bazlı, self servis fiyatlandırma ise aylık ve yıllık ödeme bazlı olacaktır. TEDARİKÇİLER SÜREÇ’lere kayıt ya da katılım için ücretlendirilmeyecektir. Taraflar bu paragrafın geçersiz olacağına dair farklı hükümler kabul edebilirler.

2.8 ALICILARIN kullanıcıları ve TEDARİKÇİLER kişisel kullanıcı adı ve parolalarını güvenli ve gizli tutacaklarını taahhüt ederler. Bir kuruluşun bünyesinde veya dışında oturum açma detaylarının paylaşımı kesin suretle yasaklanmıştır ve bu tüm taraflar için önemli risklere yol açar. Oturum açma bilgisinin gizliliğinin ihlalinden doğan bütün zararlar bu oturum açma bilgisinden sorumlu taraf tarafından tazmin edilir.

2.9 PROMENA TEDARİKÇİLER nezdinde mal ve hizmetlerin tedariğinden sorumlu değildir. PROMENA ALICI ve TEDARİKÇİLERİN arasındaki herhangi bir ticari şartın ya da sözleşmenin tarafı değildir. Ek olarak, ALICI, TEDARİKÇİLERİN seçimini, onaylanmasını ve denetlemesini üstlenir.

2.10 ALICI TEKLİF’LERİ fiyata, performansa ve kalite kriterlerine göre değerlendirecektir. ALICI en düşük TEKLİF’i veren TEDARİKÇİ’yle anlaşmak zorunda değildir.

2.11 PROMENA muhtelif zamanlarda ihbarsız ve kendi takdirinde bu ŞARTLARI güncelleme ve değişirme hakkını saklı tutar. ALICI ve TEDARİKÇİLER değişiklikler için PROMENA'nın kurumsal web sitesi olan (http://www.promena.net) kontrol etmek zorundadırlar.

2.12 PROMENA PLATFORM'a kesintisiz erişim için çalışmaktadır. Ancak internetin doğası gereği her an PLATFORM'a erişim askıya alınabilir, sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir. PROMENA önceden belirlenen planlı bakım dönemlerini duyuracaktır. ALICI ya da TEDARİKÇİ kullanıcılarının PROMENA vasıtasıyla gönderdiği iletimlere ilişkin PROMENA'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır ve kullanıcılar bu iletimleri, riski tamamen kendi üzerilerinde olacak şekilde yaparlar.

2.13 SÜREÇ zamanında anlaşmazlık olduğu herhangi bir zamanda, PROMENA sunucu zamanı referans olacaktır. TEDARİKÇİ bunun bilincinde olmalıdır ve PROMENA'nın sunucu zamanına göre teklifte bulunmalıdır.

2.14 ALICI, PROMENA’ya ALICININ faaliyetlerinden elde edilen verileri pazarlama amacıyla kullanabilmesi için onay verir. Gizli bilgiler PROMENA tarafından yayınlanamayacaktır.

2. Tüm Çalışanların Sorumlulukları

Bilgi Güvenliğinin ve bu politikanın amacı, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı; ZER’ya ait bilgilerin yetkili ellerde kalması; bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda olmasının sağlanması; ve bilgilerin ve sistemlerin gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm ZER ve dış kaynaklı personel ile stajyerleri, bayi kullanıcıları ve yan sanayi personeli konumları veya görevleri ne olursa olsun işlerini, bilgilerin ZER bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde yapmaktan sorumludur.
ZER‘ya ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda hazır olmasının sağlanmasının yanı sıra tüm ZER personeli, ZER Personel Yönetmeliği Kurallarında belirtilen gizli bilgilerin korunması ve ZER İş Ahlakı İlkelerine de uymak zorundadır.
ZER; Kişisel Verilerin Korunması Yasasında belirtilen önlemleri almayı ve tam uyumlu çalışmayı taahhüt eder.

3. Deneme Sürümü

3.1 ALICI deneme sürüm periyodu için PROMENA kurumsal web sitesi olan http://www.promena.net adresinden kayıt olabilir. Bir ya da daha fazla Promena hizmeti deneme sürümü süresince ALICI için kullanılabilir olacaktır. Deneme sürüm döneminin sona erme tarihinden önce, ALICI, PROMENA satış ekibi ile üyelik alımının ve kullanımının devamı için iletişime geçebilir. Aksi takdirde ALICI hesabının aktiflik süresi deneme sürüm dönemi sonunda dolacaktır.

3.2 Deneme sürüm dönemi süresinde ALICI tarafından girilen veri PLATFORM'dan silinmeyecektir. Deneme sürüm döneminin sona erme tarihinden sonra, eğer ALICI üyelik alımına karar verirse, deneme sürüm dönemi süresinde girilen veriler erişilebilir olacaktır.

3. Politika Sahipliği ve Bilgi Güvenliğinde Rehberlik Sağlanması

Bu politikanın ve tüm standartların ve diğer destekleyici belgelerin ve eğitim faaliyetlerinin işlevsel sahipliği Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülecek ve bu kurul, aynı zamanda politikanın tüm ZER bünyesinde uygulanmasıyla ilgili olarak tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu tüm çalışanların, Bilgi Güvenliği konularıyla ilgili uygun bilinçlenme düzeyinin oluşmasını sağlayacak uygun eğitimleri almalarını temin edecek ve genel olarak bilgi güvenliği olaylarının ele alınmasında rehberlik edecektir. Gerekli olduğunda bu politikanın ayrıntılı standartlar, prosedürler ve süreçlerle desteklenmesini ve bunların gerek doğdukça kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu politika gereklerinin tüm çalışanlara (daimi veya dönemsel) ve tüm yüklenici personeline aktarılmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı, Bilgi Güvenliği ile ilgili genel yönetim çerçevesinin oluşturulmasından ve sürekliliğinin sağlanmasından ve bu politikanın, güncel olarak yaşamasını ve ZER ve iştiraklerinin işle ilgili gerekliliklerini veya bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin karşı karşıya olduğu risk ortamındaki ya da tehditlerdeki değişimleri yansıtmaya devam etmesini temin edecek şekilde devamlı gözden geçirilmesinden sorumlu olacaktır.

Bilgi Güvenliği politikaları ZER bilgi varlıklarının karşı karşıya olduğu güncel riskleri yansıtması amacıyla yapılan varlık ve risk güncellemelerine paralel olarak yılda en az bir defa gözden geçirilirler. Yeni riskleri ve risklerde meydana gelen değişiklikleri kontrol altında tutmak için Bilgi Güvenliği Politikaları yeni gerekli eklemeler yapılarak güncellenir. Ayrıca herhangi bir ZER çalışanı Bilgi Güvenliği Politikalarının gelişmesi ve ZER’in ihtiyaç duyduğu kontrolleri daha iyi yansıtması amacıyla politikaların değiştirilmesi konusunda Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na talepte bulunabilir. Yapılan talepler Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu tarafından ele alınır ve değerlendirilir.

Bilgi Güvenliği Politikası ilkeleri, ZER İnsan Kaynaklarının Personel Yönetmeliği Kurallarına paralel uygulanmalıdır. Çalışanlar ayrıca Bilgi Güvenliği Politikasının farkında olmaktan ve bu ilkelere uymaktan sorumludur.

4. Denetleme ve Politikalara Uyulması ve Uyulmama Durumlarının Çözümlenmesi

Her birim yöneticisi Bilgi Güvenliği Politikasına uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur.

Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu başta Bilgi Güvenliği Ana Politikası olmak üzere yayınlanmış olan tüm politika ve prosedürler ile ilgili standartlara uyumun periyodik olarak denetiminden ve ilgililere raporlanmasından sorumludur.

Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri, ZER’in risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması neticesinde zarar görmesine, ayrıca yeni Türk Ceza Kanuna göre de cezai sorumluluk doğurmasına ve maddi zararların tazmini sorumluluğuna sebep olabilecektir. Dolayısıyla söz konusu ihlal aynı zamanda ZER Personel Yönetmeliği ihlali olup disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine hatta Adli ve Cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezaları ile sonuçlanabilecektir.
Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgilerimizin ve itibarımızın sürekli olarak korunmasına ve işimizin başarısının devamlılığının sağlanmasına yardımcı olacaktır.

4. Destek

4.1 Destek PROMENA destek ekibi tarafından e-mail ve telefon üzerinden verilecektir. Bu destek Talep Üzerine (On-Demand) modelde kullanıcılar için SÜREÇ danışmanlığını kapsayacaktır. Self servis kullanıcıları için ise teknik destek şeklinde olacaktır.

4.2 ALICI ve TEDARİKÇİ kullanıcıları her zaman PROMENA Destek Ekibi ile teknik altyapı ayarlamaları ve PLATFORM'un kullanımı sırasında meydana gelen PLATFORM sunucu sorunları hakkında iletişime geçebilirler ve arızaları bildirebilirler. PROMENA her türlü problem ve hata durumda 09.00 - 18.00 (GMT+2) çalışma saatleri içinde yardım servisi vermektedir.

4.3 ALICI ve TEDARİKÇİ kullanıcılarına kendi hizmet yöntemlerine ve kullanıcı rollerine göre kullanım kılavuzları sağlanacaktır.

4.4 Gereken uyarlama ve değişiklikler ayrı ayrı değerlendirilecektir, sistemdeki önemli değişikliklere neden olan talepler ayrı şekilde fiyatlandırılabilecektir.

4.5 ALICI ve TEDARİKÇİ kullanıcılar PLATFORM'un önceden belirlenen planlı bakım ve güncellemeleri durumunda bilgilendirilecektir.

5. Hedefler

ZER Bilgi Güvenliği, ZER’in itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla,

 1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini tam olarak sağlamayı,
 2. Çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini en üst seviyeye çıkarmayı,
 3. Üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tam olarak tesis edilmesini sağlamayı,
 4. Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bunları öğrenme fırsatına çevirmeyi,
 5. Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesini, erişim sağlanmasını ve saklanmasını,
 6. En güncel ve etkin teknik güvenlik kontrolleri uygulamayı hedefler.
Her bir ZER çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.

5. Ücretler ve Ödemeler

5.1 PROMENA PLATFORM fiyatlandırması hizmet modeline göre belirlenir. Eğer ALICI, PLATFORM'da Talep Üzerine (On-Demand) modeli kullanırsa, hizmet ücreti SÜREÇ sayısına göre ücretlendirilecektir. Eğer self servis yöntemi kullanılırsa, fiyatlandırma yöntemi üyelik esaslı olacaktır. Alınan üyelik ilgili üyelik süreci boyunca iptal edilemez.

5.2 PROMENA, ALICI talebi üzerine teklif mektubu hazırlayacaktır.

5.3 Her iki hizmet modelinde de, hizmet ücreti PLATFORM'un bakım ve barındırma hizmetini içerir.

5.4 ALICI, faturaları faturanın teslim tarihini takiben 15 (on beş) gün içinde ödeyecektir. Geç ödeme durumunda her ay 1.5% faiz oranı uygulanacaktır.

5.5 Ödemeler havale yöntemiyle yapılacaktır.

6. Yükümlülükler

6.1 Taraflar işbu sözleşmede düzenlenen yükümlülükleri tamamıyla yerine getireceğini üstlenir ve kabul eder. Karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmeme ya da uygulamama durumunda tarafların sözleşmeyi askıya alma ya da sona erdirme hakkı vardır.

6.2 ALICI’nın izin verdiği kendi iş alanındaki dahili kullanıcılar ("Dahili Kullanıcı") ve TEDARİKÇİLER PLATFORM'a giriş yapar ve kullanır. PROMENA dahili kullanıcı olmayan gerçek ya da tüzel kişiyi ya da TEDARİKÇİ'yi PLATFORM'dan derhal çıkartma ve PLATFORM’u kullanmalarını yasaklama hakkına sahiptir. ALICI kendi iş alanındaki kullanıcıların kullanıcı hesaplarını gizli ve özel tutmaktan sorumludur ve bu kullanıcı hesaplarını hiçbir üçüncü partiye vermeyeceğini ve ortaya çıkarmayacağını kabul eder.
ALICI’nın kullanıcı hesaplarının kullanıldığı süre boyunca verilen her ifade ve uygulanan her davranış ve ihmal için de ALICI sorumludur. PROMENA, ALICI’nın kullanıcı hesaplarını gizli tutmamasından meydana gelen herhangi bir güvenlik ihlalinden sorumlu tutulamaz. ALICI kullanıcı hesaplarının kaybolması veya çalınması ya da bir şekilde kullanıcı hesaplarının gizliliğinin ihlaline inanırsa ya da PLATFORM’un kullanıldığını anlarsa ya da bunlar için yetkisiz bir şekilde kullanılması ihtimali olması durumunda, ALICI derhal PROMENA’yı bilgilendireceğini kabul eder. PROMENA, ALICI’nın kullanıcı hesaplarını ön bildirim ile iptal etme hakkını saklı tutar.

6.3 PROMENA tarafından yerine getirilen bu sözleşmedeki faaliyetler ve hizmetler için gereken tüm yetki ve izinleri ALICI verir ve PROMENA’nın bu amaca ilişkin bütün gerekli ve uygun kararları alacağını kabul eder. ALICI, PLATFORM’da kullanılmak üzere adını, logosunu, markalarını coğaltma ve kullanma hakkını herhangi bir lisans ücretine tabi tutmadan PROMENA’ya verir.

6.4 ALICI, PLATFORM’a (i) üçüncü tarafın her türlü fikri mülkiyet hakkını içeren haklarının ihlali ve gasp etmeyi: (ii) iftira, hakaret ya da tehdit içeren ahlak ve örf ve adetlere karşı veya kanuna aykırı veya (iii) virüsler, “solucanlar”, “Trojan” veya diğer zarar verici özellikleri içeren herhangi bir program - veri yüklemeyeceğini kabul eder. ALICI, PLATFORM’u kanuna aykırı amaçlarla kullanmamayı veya bu tür amaçları fark edeceğini kabul eder. PROMENA, kendi takdirinde olarak bu hükümlere karşı olan SÜREÇ’leri iptal etme, silme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

7. Gizlilik

7.1 Taraflar, üçüncü taraflardan gizlenmesi gereken tüm bilgileri gizli tutacağını taahhüt eder. Tarafların bu yükümlülüğü, bu anlaşmanın sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca devam eder. Hukuken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler hariç olmak üzere, taraflar anlaşmanın sona ermesiyle beraber, talep üzerine kendilerine verilmiş belgeleri gecikmeksizin iade veya imha etmeyi taahhüt ederler. Ayrıca, taraflar bu anlaşmanın konusuyla ilişkili olan çalışanlarının ve bağlı şirketlerinin de bu anlaşma kapsamındaki gizlilik yükümlülüğüne ve karşılıklı gizlilik hükmüne riayet etmelerini sağlar. Aksi halde, taraflar karşılıklı gizliliğe dair bu hükmü ihlal eden çalışanları/bağlı şirketleriyle beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu olmayı kabul ederler.

7.2 Gizlilik yükümlülüğü ve gizli bilgilerin kullanımı hükmü aşağıda belirtilen bilgileri kapsamaz:

(i) Bilgiyi edinen tarafın ilgili bilgiyi karşı tarafın açıklamasından önce bildiğini ispatladığı bilgiler,

(ii) Karşı tarafın hakları ihlal edilmeksizin, bilgiyi edinen tarafa üçüncü kişilerce sağlanan bilgiler,

(iii) Bilgiyi edinen tarafın herhangi bir müdahalesi olmaksızın kamusal alana düşen bilgiler,

(iv) Bilgiyi edinen tarafın yetkili hukuk gereği açıklamak zorunda olduğu bilgiler,

(v) Menkul Kıymetler Hukuku kuralları kapsamında kamuya sunulan bilgiler ve gerekli veya tavsiye niteliğindeki ürün bilgileri.

7.3 Bu anlaşma kapsamında taraflar arasındaki bilgi alışverişi, bu anlaşmanın uygulanması için gerekli bilgi ile sınırlıdır. Taraflar, fiyat ve pazarlama politikaları, kar marjı veya kullanım kapasitesi gibi rekabet açısından hassas nitelikte olan bilgi alışverişinde bulunmamalıdırlar.

8. Mülkiyet Hakları

8.1 PLATFORM üzerindeki fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm haklar PROMENA’ya aittir. Kullanıcıların bu hizmetin doğası gereği kullanmak zorunda oldukları haklar hariç, bu anlaşma fikri haklara dair herhangi bir hak veya lisans tanımaz.

8.2 PROMENA, PLATFORM ve PROMENA markaları üzerindeki tüm mülkiyet ve tasarruf haklarına sahiptir. Bu anlaşmadaki hiçbir hüküm, alıcıya mülkiyet, bağlantılı hak veya yetki sağlamaz. ALICI, sadece PLATFORM’a münhasır olmayan ve sınırlı bir erişim hakkı elde eder. Bu erişim hakkı, alım işlemlerine dair kurum içi kullanım amacına dairdir ve bunları kullanım hakkını da ihtiva eder. Keza, bu hak, bu anlaşma süresince geçerlidir ve fakat başka kişilere temlik edilemez. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, ALICI PLATFORM ve PROMENA markalarını veyahut bunların bir kısmını kullanamaz, çoğaltamaz, taklit edemez, geliştiremez, teşhir amaçlı kullanamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, dönüştüremez, değiştiremez ve bunlardan işleme eserler oluşturamaz. Dahası, ALICI, bunlara dair alt-lisans veremez, bunları iletemez, devredemez, ticari amaçlarla kullanamaz veya başka benzer eylemlerde bulunamaz. ALICI, PLATFORM’dan yetkili olarak aldığı tüm nüshaları, PROMENA’nın telif hakları, ticari markası ve diğer mülkiyet haklarına dair olacak şekilde bandroller. ALICI, bu bandrolleri silmemeli, ortadan kaldırmamalı, başka bandrollerle kaplamamalı veyahut bu bandrollerin üzerine herhangi bir işaret veya uyarı koymamalıdır. ALICI, üçüncü tarafların, PLATFORM’dan gelen malzemeleri çoğaltmasına, kullanmasına veya teşhir amaçlı kullanmasına izin vermemelidir.

8.3 PROMENA, ALICI ve TEDARİKÇİ’NİN gizlilik mühürleri altında, satın almaya dair bilgi nüshalarını saklamalıdır. PROMENA, bu bilgileri PLATFORM’un yüklenmesi ve çalışması ve de PROMENA’nın hizmetlere dair yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının yürütülmesi ve yerine getirilmesi amacıyla kullanabilir. Bu kullanıma çoğaltma, dağıtma, yayınlama ve işleme de dahildir.

9. Mücbir Sebep

Mücbir sebepten kaynaklandığı ölçüde, tarafların edimlerini geç veya hiç ifa etmemesi durumu mazur görülür. Bu anlaşma kapsamında mücbir sebep, mücbir sebep iddiasında bulunan tarafça öngörülmesi mümkün olmayan, bu kişi tarafından sebep olunmayan veyahut bu kişinin kontrolünde gerçekleşmeyen durumlara denilir. Mücbir sebep kavramı kapsamına, PROMENA’nın ve ALICI’ların hareketleri dışında kalan ve PROMENA’yı ekipman veya malzemeleri tedarik etmekten alıkoyan doğa olayları, yangın, sel, patlama, isyan, savaş, kasırga, terör saldırısı, vandalizm, kaza, hükümet sınırlandırmaları, hükümet tasarrufları, mahkeme kararları, grev; etkilenen tarafın - bu tarafın ilgili olayların, hareketlerin etkilerini engelleme, bu etkilerinden kaçınma, bu etkileri geciktirme veya azaltma çabalarına rağmen - makul tahmini ve kontrolünün ötesinde olan olaylar ve de meydana gelmeleri veyahut etkileri taraflardan birinin bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü taraflara atfedilemeyen olayları girer.

10. Anlaşmanın Sona Erdirilmesi

10.1.1 ALICI, PROMENA’nın bu hükümleri değiştirmesi halinde, bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bununla birlikte ALICI, bu hakkını sadece hükümlerin esaslı ölçüde değiştirilmesi halinde kullanabilir. Esaslı olmayan değişiklikler haklı bir fesih sebebi oluşturmaz.

10.1.2 PROMENA, ALICI’NIN herhangi bir bedeli vadesinden itibaren 15 gün içerisinde ödememesi durumunda, bu anlaşmayı sona erdirebilir.

 

10.1.3 PROMENA bu hükümlerin ihlali durumunda, herhangi bir uygulamayı derhal sona erdirebilir ve ALICI kullanıcılarının PLATFORM’u kullanmasını yasaklayabilir.

10.1.4. PROMENA, PLATFORM’a kayıtları veya erişimi reddetme ve geçici veyahut belirsiz bir süre için kayıtlı bir kullanıcının hesabını askıya almak hakkına sahiptir. Herhangi bir haklı sebep olmaksızın askıya alma durumunda, PROMENA, hesabın geri kalan kullanım süresine denk bir bedel ödemek zorundadır.

10.1.5 PROMENA, PLATFORM’u her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, geçici olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir.

10.1.6 PROMENA kullanıcı adlarının ve/veya şifrelerinin tehlikeye girdiği kanısına varırsa, kullanıcı hesaplarını her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir.

10.2 ALICI, hizmet bedellerini tümüyle ödediği müddetçe anlaşmayı sona erdirme hakkına haizdir.

10.3 Bu hükümlerin sona erdirilmesi halinde, PLATFORM’a erişim sona erer ve diğer tarafa dair tüm bilgiler ya iade edilir veyahut tamamen imha edilir. Bilgilerin iadesi için gerekli hükümler ve zaman çizelgesi hazırlanacaktır.

11. Hukuk ve Yetki

Bu hükümler, Türk hukukuna göre yorumlanacak ve yine Türk Hukukuna tabi olacaklardır. Ayrıca, taraflar, bu anlaşmaya dair TR Istanbul Mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

12. Diğer

12.1 Bu hükümlere yönelik değişiklikler, derhal yürürlüğe girer. PLATFORM’un değişikliklerden sonra ALICI tarafından kullanılması durumunda, bu, ALICI’nın yeni hükümlerle bağlı olmak istediği anlamına gelir.

12.2 ALICI, PROMENA’nın yazılı onayı olmaksızın, hiçbir bir hakkını veya yükümlülüğünü devredemez.

12.3 ALICI, kayıt esnasında kendisi tarafından sunulan adreslerin kendisinin kalıcı adresleri olduğunu ve bu adreslerde meydana gelen değişiklikleri derhal PROMENA’ya bildireceğini kabul eder. Aksi halde, sunulan adreslere yapılan bildirimler geçerli olacaktır.

12.4 Tarafların bu anlaşma kapsamındaki haklarını, yetkilerini veyahut ayrıcalıklarını kullanmaması veya bunları geç kullanması, kendilerinin bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, bu hak, yetki veyahut ayrıcalıkların kısmen kullanılması, kullanılmayan kısmın veya kullanılmayan diğer hak, yetki ve ayrıcalıkların artık kullanılamayacağı anlamını taşımaz. Bu anlaşma kapsamındaki hüküm ve şartlara dair hiçbir feragat, bu hüküm ve şartlardan sürekli feragat edildiği anlamını taşıyacak veya feragatin kapsamını genişletecek şekilde yorumlanamaz.

12.5 Bu anlaşma, tarafların üzerinde anlaştığı her şeyi kapsar.Bu anlaşma, taraflar arasında daha önce bu anlaşmanın konusuna giren diğer tüm sözlü ve yazılı anlaşmaların yerine geçer.

12.6 Bu anlaşmanın bir veya birkaç hükmünün yok veya geçersiz olması ve anlaşmanın geri kalanının görece daha büyük kalması durumunda, geri kalan hükümler geçerliliklerini korurlar. Aynı sonuç, bu anlaşmanın eksik kaldığı durumlar için de uygulanmalıdır. Yok hükmündeki veya geçersiz anlaşma hükmü, kendisine anlamsal ve amaçsal açıdan en yakın bir hükümle değiştirilir.